Follow si Like:
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
http://giftededu.ro/conferinta-de-lansare-vise-valorizarea-inovatiei-in-suportul-educational-centre-de-educatie-si-productie-media-pentru-prevenirea-abandonului-scolar/
Twitter
Visit Us


Investeste in oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
PROIECT: VISE – Valorizarea Inovatiei in Suportul Educational – Centre de Educatie si Productie Media pentru Prevenirea Abandonului Scolar
Contract POSDRU/23/2.2/G/20267
Beneficiar: Inspectoratul Scolar Judetean Constanta

Conferinta de Lansare

In data de 27 Ianuarie 2011, joi, intre orele 14-17 la Colegiul National „Mihai Eminescu” Constanta – Strada Traian nr. 19 a avut loc Conferinta de lansare a proiectului POSDRU/23/2.2/G/20267, cu titlul: VISE – Valorizarea Inovatiei in Suportul Educational – Centre de Educatie si Productie Media pentru Prevenirea Abandonului scolar.

Proiectul transnational este implementat de Inspectoratul Scolar Judetean Constanta, in parteneriat cu IRSCA Gifted Education – partener national; Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e del lavoro – partener transnational (Italia); Expert Italia – partener transnational (Italia); The Animation Workshop – partener transnational (Danemarca) si se inscrie in Axa prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii pe piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.2. „Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii”. Perioada de implementare a proiectului este de 14 de luni, de la 01 ianuarie 2011 pana la 31 Martie 2012.

Obiectivul principal: promovarea si infiintarea de programe educationale inovative pentru a creste interesul pentru educatie si pentru a mentine in sistemul educatiei tinerii vulnerabili la abandonul scolar. Proiectul promoveaza o abordare preventiva bazata pe dezvoltarea activitatilor inovative de tipul “scoala dupa scoala” cu scopul de a crea, pentru cei expusi la abandon scolar, oportunitati pentru a-si intari abilitatile de baza (citit, socotit), pentru a dezvolta cultura personala, respectul de sine prin metode alternative, creative de invatare.

Ca efect pozitiv pe termen lung: proiectul asigura dezvoltarea si evaluarea pachetelor alternative, inovative permitand celor vulnerabili la abandonul scolar sa aiba acces la noi oportunitati care sprijina participarea lor egala la educatie. Proiectul va deschide in scoli oportunitati pentru desfasurarea de activitati variate si flexibile incat sa motiveze grupul vulnerabil in sensul educatiei si al invatarii. Prin depasirea lipsei de interes fata de metodele traditionale de educatie si de instruire, proiectul va spori participarea si mentinerea in invatamantul primar a copiilor cu un nivel de trai scazut datorita lipsei sprijinului familiei, al comunitatii. O interventie pilot bazata pe folosirea instrumentelor multimedia va fi realizata pentru a explora noi abordari preventive in educatia pre-scolara si scolara (activitati “scoala dupa scoala”).

Obiective orizontale urmarite in proiect: Egalitate de sanse; Inovatie si TIC si Abordare transnationala.

In cadrul proiectului:

  • 48 de profesori vor urma cursuri de formare (modul de pregatire de baza) in domenii precum psihopedagogia diferentiata, scrierea curriculei pentru educatie diferentiata, managementul schimbarii in scoli. Acestea vor include initierea si formarea cadrelor didactice in lucrul cu familiile copiilor si dezvoltarea unor programe de educatie a parintilor pentru promovarea interesului fata de scoala. Pregatirea profesorilor va include si un modul de pregatire tematica in animatie (desene animate pe calculator) pentru a-i sprijini in dezvoltarea metodologiilor si solutiilor inovative bazate pe resurse multimedia.
  • 6 centre multimedia teritoriale se vor dezvolta in 6 scoli primare din judetul Constanta. Centrele vor oferi activitati de tipul „scoala dupa scoala” care se adreseaza categoriei vulnerabile la abandonul scolar in ciclul primar de educatie.
  • 660 de elevi vor fi asistati prin actiuni de prevenire a fenomenului de parasire timpurie a scolii. Vor fi identificati din scolile implicate 360 de scolari (180 per an scolar), persoane vulnerabile la abandonul scolar in ciclul primar de educatie care vor urma ateliere creative “scoala dupa scoala” in centrele multimedia si 300 (150 per an scolar) in ciclul prescolar de educatie care vor urma ateliere de creatie pilot. Selectia scolarilor este bazata pe criterii bine delimitate: posibilitatile financiare reduse ale familiilor lor (elevii sunt beneficiari ai burselor sociale), recomandarile profesorilor cu privire la seriozitatea, motivatia si implicarea lor in activitatile scolare si totodata, acordul familiei.
  • O Scoala de Vara va fi realizata in perioada vacantei de vara unde vor fi implementate ateliere creative pentru productii multimedia dezvoltate in grup
  • 6 gradinite vor beneficia de transferarea si testarea abordarii preventive pusa in aplicare in cele 6 centre multimedia prin implementarea de ateliere creative pilot
  • 660 de parinti/tutori ai elevilor cu risc de parasire timpurie a scolii vor fi implicati in workshop-uri in gradinitele selectionate si in cele 6 centre multimedia teritoriale
  • Se va realiza 1 retea transnationala de schimb de bune practici atat intre experti cat si in randul tinerilor atrasi de fenomenul animatiei si 1 retea locala formata din cele 6 centre multimedia pentru a sprijini politicile si masurile preventive
  • 1 platforma web se va dezvolta contribuind la dezvoltarea unei baze de date de resurse, ghiduri de formare si cele mai bune practici de utilizare a mijloacelor multimedia pentru educatie la clasa. Platforma va contribui la diseminarea productiilor multimedia la nivelul intregului mediu scolar, acestea putand deveni parte a unei strategii de formare prin mijloace la clasa, in intregul mediu scolar.

Pentru informatii suplimentare privind proiectul, va rugam sa ne contactati la sediul Inspectoratului Scolar Judetean Constanta, str. Mihai Eminescu 11, tel. 0241 611913, Fax. 0241618880, e-mail isj-cta@isjcta.ro.

La eveniment au fost invitati sa participe reprezentanti din partea conducerii M.E.C.T.S., A.M.POSDRU, O.I. POSDRU, ISJ Constanta, ai Prefecturii Constanta, ai autoritatilor locale, directorii unitatilor de invatamant implicate in proiect, experti in educatie, reprezentanti ai presei, cat si ai partenerilor proiectului.

Persoane de contact VISE – Valorizarea Inovatiei in Suportul Educational – Centre de Educatie si Productie Media pentru Prevenirea Abandonului scolar ID: 20267

Aliss Andreescu, manager de proiect, Inspectoratul Scolar Judetean Constanta, Tel. 0241 611913, Fax. 0241618880
Monica Gheorghiu, responsabil marketing, comunicare si difuzare proiect VISE, IRSCA Gifted Education, pr@giftededu.org, 0729-029484

sigla_irsca_gifted_education logo-awlogo_eilogo_unione_psd_div

300-135 400-051 101 adm-201 1z0-808 CCA-500 1v0-621 mb2-707 70-980 70-483 2v0-621 nse4 1z0-434 9l0-012 101-400 300-085 og0-093 1z0-061 70-488 1z0-062 mb5-705 102-400 PEGACPBA71V1 70-463 mb2-704 PR000041 IIA-CIA-PART1 700-037 PEGACSA71V1 1z0-144 2v0-621d 1z0-051 070-461 a00-211 jn0-102 1z0-804 640-875 API-580 3002 400-151 98-365 712-50 9l0-066 ns0-506 156-215.77 70-466 lx0-104 9a0-385 642-980 og0-091 74-678 700-260 70-494 c_tfin52_66 lx0-103 m70-101 pmi-001 DEV-401 1z0-067 1K0-001 220-801 TB0-123 700-038 IIA-CIA-PART2 cwna-106 070-487 hp0-y50 070-483 mb2-708 C2010-595 1z0-883 c_tadm51_731 pk0-003 700-039 jn0-633 98-364 300-080 74-343 1z0-133 70-465 c_tscm62_66 PRINCE2-PRACTITIONER mb6-704 1v0-605 API-571 500-007 and-401 c_taw12_731 AX0-100 070-463 70-981 1z0-052 070-488 c_hanatec_10 010-111 mb6-700 700-270 600-455 600-460 1z0-533

Vendor: Cisco Exam Code: 210-451 Exam Name: Understanding Cisco Cloud Fundamentals Version: DemoDEMO

QUESTION 1 Which option is one essential 210-250 dumps characteristic of Cloud computing? A. It must use virtualization. B. It must provide load balancing services. C. It must provide on-demand self service. D. It must run on open source software. Correct Answer: C

QUESTION 2 Which Cloud service model is appropriate 210-255 dumps for a physical data center move to the Cloud? A. Infrastructure as a Service B. Platform as a Service C. Compute as a Service D. Software as a Service Correct Answer: A

QUESTION 3 What is an invalid Cloud deployment model? A. distributed B. private C. community D. hybrid Correct Answer: A

QUESTION 4 Which two options are benefits of the Cisco 200-150 dumps InterCloud Solution? (Choose two.) A. enforces standardization on a single hypervisor product B. provides self service for hybrid resources C. management of heterogeneous SAN solutions D. secure connectivity between public and private Clouds Correct Answer: BD

QUESTION 5 Which option contains server hardware identifiers, firmware, state, configuration, and connectivity characteristics? A. pools B. policies C. service profiles D. resource groups Correct Answer: C

QUESTION 6 Which two technologies support 200-155 pdf running Linux and Windows virtual machines? (Choose two.) A. KVMB. LXD C. Docker D. Microsoft Hyper-V Correct Answer: AD

QUESTION 7 Which of the following best describes the order of operations of FCoE Initialization Protocol? A. VLAN Discovery, FCF Discovery, FLOG I/F Discovery, FC Command B. VLAN Discovery, FCF Discovery, PLOGI Discovery, FLOG I/F Discovery C. FCF Discovery, PLOGI Discovery, FLOG I/F Discovery D. VLAN Discovery, FCF Discovery, FLOG I/F Discovery Correct Answer: D

QUESTION 8 Which option is an open and extensible southbound 300-160 dumps protocol that supplies policy directly to data center networks? A. OpFlex B. vPath C. VM-FEX D. OpenDaylight Correct Answer: A

QUESTION 9 Which two descriptions of VXLAN are true? (Choose two.) A. The VXLAN Identifier space is 24 bits. B. VXLAN uses the Internet Protocol as the transport medium. C. VXLAN adds 24 bytes of overhead to each packet. D. VXLAN is primarily designed for small environments. Correct Answer: AB

QUESTION 10 Which of the following is a feature that improves 300-165 dumps the performance of software applications that run on the Cisco UCS servers in a data center by bypassing the kernel when sending and receiving networking packets? A. A, vPath B. VM-FEX C. usNIC D. VMware PassThrough Correct Answer: C

QUESTION 11 What are two characteristics of a LUN? (Choose two.) A. A LUN must be fully comprised of one physical disk B. A LUN handles file system creation C. A LUN can be comprised of multiple physical disks D. A LUN is a unique identifierCorrect Answer: CD QUESTION 12 Refer to the command line display 300-170 dumps below: vsan database vsan 1000 name FCoE vlan 1000 fcoe vlan 1000 int e1/1 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 1000 no shut int vfc10 bind interface e1/1 switchport trunk allowed vsan 1000 no shut On which line does the error occur that prevents FCoE from 300-175 dumps operating correctly in a Cisco Nexus switch? A. fcoe vlan 1000 B. switchport trunk allowed vsan 1000 C. int vfc10 D. bind interface e1/1 Correct Answer: A